Dnes je 12. července 2024

Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Všeruby za červen - září 2013

Údržba fotbalového hřiště

Po skončení jarní části fotbalové sezony jsme se ihned pustili do rekonstrukce trávníku. Firmou PM-trávníky bylo provedeno provzdušnění hrací (i tréninkové) plochy, bylo navezeno 90 tun písku a hřiště bylo doseto. Škoda jen, že hned od začátku se nepodařilo zprovoznit kropení hřiště a když se toto podařilo, tak došlo k poruše čerpadla a asi 14 dní jsme museli hřiště provizorně kropit ve spolupráci s našimi hasiči. Zde patří velký dík Jardovi Fránovi, který neváhal a s posádkou vozidla MAN (zejm. Petr Hodina) přispěchal ochotně na pomoc. Ovšem největší zásluha na tom, že hřiště se podařilo zachránit, patří Rudovi Herákovi st., který v průběhu těchto dní trávil většinu dní buď v práci, nebo na hřišti, kde řešil výše uvedené problémy (ty řešil i v průběhu své dovolené – omluva a poděkování za pochopení jeho manželce je zcela na místě).

Oprava kritických míst   

Na základě žádosti pana starosty a vzhledem k zvětšujícímu se podemílání pozemku hřiště okolo tekoucím potokem jsme v průběhu léta uspořádali tři brigády, kdy do těchto kritických míst byly naváženy tuny kamenů (pomocí techniky, kterou obsluhoval pan starosta, Milan Kudík, Pavel Schejbal) a břehy byly vyspravovány a zesilovány. Jako tradičně účast na těchto brigádách byla minimální, nejčastějšími účastníky byli Ruda Herák a Pavel Reinwart – díky.

Letní fotbalový turnaj

Dne 10. 8. jsme uspořádali 1. ročník Letního fotbalového turnaje, které se zúčastnili mužstva Sokola Všeruby u Kdyně, TJ Spartak Strašice, SK Slavia Plzeň a SK Všeruby. Vítězem se stalo a nový putovní pohár pro letošní rok získalo mužstvo TJ Spartak Strašice, 2. místo Sokol Všeruby u Kdyně, 3. místo SK Slavia Plzeň a na 4. místě se umístili domácí „borci“. Nejlepším hráčem byl odbornou komisí přihlížejících diváků (ve složení p. Oulík, p. Mecera, p. Nezbeda, p. Mečl, p. Bočan a další) zvolen Milan Šípek z mužstva Strašic, cenu pro nejlepšího střelce si vystřílel Petr Zigmund ze Slavie Plzeň a nejlepším brankářem byl uvedenou komisí vyhodnocen brankář domácího týmu. Po vyhlášení výsledků proběhla tombola, kdy jsme slosovali dobrovolně zakoupené vstupenky – bylo možno vyhrát různé pochutiny či permanentky na celou sezonu našich mužstev. Po ukončení turnaje pod taktovkou DJ J a DJ V následovaly pro všechny přítomné písničky na přání, které jsme hráli až do pozdních nočních hodin. Velké poděkování při turnaji patří Milanu Kudíkovi, který neváhal a postavil se na celé odpoledne ke grilu a perfektním způsobem se postaral o občerstvení všech přítomných hráčů a diváků. 

Turnaj městských čtvrtí v malé kopané

Dne 31. 8. jsme jako oslavu všerubského fotbalu uspořádali turnaj městských čtvrtí v malé kopané. Již od dopoledních hodin se na dvou hřištích potkávali při „nemilosrdných“ utkáních hráči týmů: Lepáci, 1. FC Atletiko Přespolňáci, Megastars, Nohejbalisti, Náplavy, Smolaři, Nové Klunky. Václavák. Vítězem se nakonec stalo družstvo Megastars, 2. místo obsadili „ke své smůle“ Smolaři a na 3. místě se umístili Náplavy (zde bych se chtěl ještě omluvit družstvu Nohejbalistů – oni ví proč). A po skončení turnaje se opět pod vedením DJ J hrály písničky na přání.
 
Velký dík patří Robertovi Smetákovi ze spol. MM Reality, který nám zařídil to, že děti po celý tento den mohly od rána až do odpoledne zdarma a na neomezenou dobu využívat nafukovací hrad a skluzavku (nakonec toho využili i někteří dospělí J).
Nové družstvo dorostu

Ke konci měsíce srpna začala nová fotbalová sezona, pro nás začala novinkou – nakonec se nám povedlo „zprovoznit“ družstvo dorostu, které pod vedením Václava Červenky hraje okresní přebor. Mladíci trénovali i přes léto (někteří více, někteří méně), držíme jim palce, ať vydrží a brzy začnou vítězit. Velkou radost nám také dělají mladší žáci, nejen to, že chodí trénovat a hrát, ale hlavně to, že se jejich počty neustále zvyšují (za to patří velký dík hlavně Láďovi Týrovi a jeho kolegům).

Dotace od Plzeňského kraje

Fotbalové hřiště jsme osadili novými ochrannými sítěmi za brankami (zde se nám povedlo získat od Plzeňského kraje dotaci, kterou bychom měli pokrýt vesměs celé náklady této investiční akce), také jsme zakoupili bezpečné branky, které již žáci používají.
 
Na základě vlastní žádosti ukončí k 30. 11. (nebo 10.) 2013 svoji činnost a pronájem naší restaurace současná paní hostinská, z tohoto důvodu žádáme případné zájemce o provozování naší restaurace o zkontaktování kteréhokoliv z členů výkonného výboru nebo zaslání zprávy na emailovou adresu fotbal.vseruby@seznam.cz.
 
 Václav Červenka
předseda výkonného výboru
Zpět na SK Všeruby